Kompleksowa obsługa wodomierzy i ciepłomierzy
Ofertakontakt

zakład regeneracji wodomierzy

rok założenia 1990

O nas

Wieloletnia historia firmy

Zakład Regeneracji Wodomierzy zajmuje się : legalizacją, regeneracją, ekspertyzami i sprawdzeniami metrologicznymi wodomierzy mechanicznych i elektronicznych.
agsdix-null

Regeneracja i ponowna legalizacja wodomierzy

agsdix-null

Legalizacja pierwotna wodomierzy i wtórna

agsdix-null

Ekspertyza urzędowa wodomierzy

agsdix-null

Sprawdzenie metrologiczne wodomierzy

Dzięki nowoczesnym i stale modernizowanym stanowiskom, mamy możliwość wykonywania pomiarów najdokładniejszymi metodami dla danego typu wodomierzy:

 1. Wodomierzy przemysłowych
  • Metodą pomiarową „Z zatrzymanym startem-stopem” z wagami wzorcowymi
  • Metodą pomiarową „Z ruchomym startem-stopem” z wagami wzorcowymi
  • Metodą pomiarową „Z ruchomym startem-stopem” z przepływomierzem wzorcowym
 2. Wodomierzy sprzężonych
 3. Wodomierzy hydrantowych
 4. Wodomierzy mieszkaniowych i domowych -wodą zimną i ciepłą
  • Metodą pomiarową „Z zatrzymanym startem-stopem” ze zbiornikami wzorcowymi
  • Metodą pomiarową „Z zatrzymanym startem-stopem” z wagami wzorcowymi
  • Metodą pomiarową „Z ruchomym startem-stopem” z wagami wzorcowymi

Zakres przepływów i średnic dopuszczonych przez GUM:
– Od 3 litrów/h do 400 m3/h
– Średnice od DN15 do DN200

REGENERACJA

wszystkich działających na polskim rynku producentów i dystrybutorów wodomierzy.

Serwisujemy:

 • Wodomierze mieszkaniowe i domowe wody zimnej
 • Wodomierze mieszkaniowe i domowe wody ciepłej
 • Wodomierze przemysłowe mechaniczne i elektroniczne o średnicy od DN50 do DN200 i przepływach do 400 m3/h
 • Wodomierze sprzężone
 • Wodomierze i hydrantowe
 • Wodomierze kątowe
 • Wodomierze elektroniczne
 • Przetworniki przepływu mechaniczne do ciepłomierzy
 • Przetworniki przepływu elektroniczne do ciepłomierzy
 • Posiadamy własny transport umożliwiający dostawę i odbiór wodomierzy
 • Na wykonaną regenerację udzielamy 12 miesięcznej gwarancji

Ekspertyza urzędowa wodomierza

z załączonym świadectwem wydanym przez Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie, wydział zamiejscowy Zielona Góra

Ekspertyzę wodomierza wykonuje urzędnik Urzędu Miar na udostępnionych, przez nasz Zakład, urządzeniach wraz z oddelegowanym i przeszkolonym do tego celu pracownikiem punktu legalizacyjnego. Podczas ekspertyzy urzędowej podlegają sprawdzeniu właściwości metrologiczne wodomierza. Wyniki uzyskane podczas tego badania zamieszczane są na świadectwie wystawianym przez Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie, wydział zamiejscowy Zielona Góra. Wodomierz w stanie nienaruszonym zwracany jest Klientowi.
Polecamy wykonanie ekspertyzy urzędowej jeżeli wodomierz miałby posłużyć jako materiał dowodowy w postępowaniu spornym.

Tutaj też

Można wstawić tekst

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi et leo condimentum, mollis velit interdum, congue quam. Etiam molestie egestas quam. Vivamus maximus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi et leo condimentum, mollis velit interdum, congue quam. Etiam molestie egestas quam. Vivamus maximus.

Sprawdzenie i legalizacja wodomierzy

Usługa sprawdzenia i legalizacji jest stosowana do wodomierzy nie używanych w sieci wodociągowej, nowych oraz przez nas regenerowanych. Wodomierze przedstawione do sprawdzenia i legalizacji muszą spełniać wymogi sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2008 roku i jest wykonywane przez urzędnika z Urzędu Miar

Sprawdzenie metrologiczne

z załączonym zaświadczeniem wydanym przez Zakład Regeneracji Wodomierzy

Sprawdzenie metrologiczne pozwala na sprawdzenie właściwości metrologicznych wodomierze przy trzech przepływach. Zalecamy wykonanie sprawdzenie metrologiczne jeżeli pojawią się wątpliwości co do wskazań wodomierza.

KONTAKT Z NAMI

11 + 3 =

Kontakt z biurem

Kontakt z serwisem

Zakład Regeneracji Wodomierzy

ul. Zachodnia 23
66-200 Świebodzin
E-mail: biuro@zrw.com.pl