ZAKŁAD REGENERACJI WODOMIERZY

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA WODOMIERZY I CIEPŁOMIERZY
OfertaKontakt

O nas

Wieloletnia historia firmy

Zakład Regeneracji Wodomierzy zajmuje się: legalizacją, regeneracją, ekspertyzami i sprawdzeniami metrologicznymi wodomierzy mechanicznych i elektronicznych.

Historia firmy

Historia Zakładu Regeneracji Wodomierzy

Będąc pracownikiem ZGKiM, Władysław Grygorcewicz, zauważył  wzrastające zapotrzeowanie na usługi w zakresie regeneracji wodomierzy. Skutkiem czego było utworzenie w 1990 roku Zakładu Regeneracji Wodomierzy, zajmującego sie usługową naprawą wodomierzy mieszkaniowych .

W roku 1991,w porozumieniu i z pomocą Urzędu Miar w Zielonej Górze , uruchomiono stanowisko do legalizacji wodmierzy o średnicy od DN15 do DN40 mm, a następnie  1993 w wydzierżawionych obiektach z PSTBR, rozszerzono zakres świadczonych usług legalizacyjnych o wodmierze hydrantowe oraz przemysłowe od DN50 do DN150.

W toku dalszej działalności firmy asortyment świadczonych uslug powiększył się o regenerację przetworników przepływu do ciepłomierzy i ekspertyzy urzędowe.

W 1994 roku po zakupie i remoncie obiektów przy ul.Generała Świerczewskiego 23, zwiększono powierzchnię o kolejne 400m2. W związku z ciągłym rozwojem zakładu w 1998 roku zastosowano komputery stanowiskowe wraz siecią podłączoną do komputera głównego z opracowanym programem do sprawdzania i obliczania dopuszczalnego błędu wskazań wodomierzy.

W 2002 roku wdrożony został system zarządzania jakością ISO 9001:2000 z późniejszym odnowieniem do ISO 9001:2008

W roku 2009 zakupione zostało czeskie stanowisko firmy EMBRA do legalizacji wodomierzy i przetworników przepływu do ciepłomierzy, o średnicach od DN15 do DN50 ciepłą i zimną wodą metodą z zatrzymanym i ruchomym startem stopem.

W 2018r. Zmodernizowano stanowisko do legalizacji wodomierzy przemysłowych i hydranowych oraz przetworników przepływu do ciepłomierzy. Rozszerzono zakres sprawdzanych średnic do DN200 oraz natęrzenie przepływu do 400m3/h. Wdrożono nowe metody pomiarowe – z ruchomym startem stopem z przepływomierzem kontrolnym, oraz ruchomym startem stopem na wagę kontrolną.

W dalszej perspektywie planowane jest utworzenie stanowiska do legalizacji ciepłomierzy.

Regeneracja i ponowna legalizacja wodomierzy

l

Legalizacja pierwotna wodomierzy i wtórna

Ekspertyza urzędowa wodomierzy

Sprawdzenie metrologiczne wodomierzy

Dzięki nowoczesnym i stale modernizowanym stanowiskom, mamy możliwość wykonywania pomiarów najdokładniejszymi metodami dla danego typu wodomierzy:

 1. Wodomierzy przemysłowych
  • Metodą pomiarową „Z zatrzymanym startem-stopem” z wagami wzorcowymi
  • Metodą pomiarową „Z ruchomym startem-stopem” z wagami wzorcowymi
  • Metodą pomiarową „Z ruchomym startem-stopem” z przepływomierzem wzorcowym
 2. Wodomierzy sprzężonych
 3. Wodomierzy hydrantowych
 4. Wodomierzy mieszkaniowych i domowych -wodą zimną i ciepłą
  • Metodą pomiarową „Z zatrzymanym startem-stopem” ze zbiornikami wzorcowymi
  • Metodą pomiarową „Z zatrzymanym startem-stopem” z wagami wzorcowymi
  • Metodą pomiarową „Z ruchomym startem-stopem” z wagami wzorcowymi

Zakres przepływów i średnic dopuszczonych przez GUM:
– Od 3 litrów/h do 400 m3/h
– Średnice od DN15 do DN200

REGENERACJA

wszystkich działających na polskim rynku producentów i dystrybutorów wodomierzy.

Serwisujemy:

 • Wodomierze mieszkaniowe i domowe wody zimnej
 • Wodomierze mieszkaniowe i domowe wody ciepłej
 • Wodomierze przemysłowe mechaniczne i elektroniczne o średnicy od DN50 do DN200 i przepływach do 400 m3/h
 • Wodomierze sprzężone
 • Wodomierze i hydrantowe
 • Wodomierze kątowe
 • Wodomierze elektroniczne
 • Przetworniki przepływu mechaniczne do ciepłomierzy
 • Przetworniki przepływu elektroniczne do ciepłomierzy
 • Posiadamy własny transport umożliwiający dostawę i odbiór wodomierzy
 • Na wykonaną regenerację udzielamy 12 miesięcznej gwarancji
wodomierz po regeneracjiwodomierz po regeneracji

Ekspertyza urzędowa wodomierza

z załączonym świadectwem wydanym przez Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie, wydział zamiejscowy Zielona Góra

Ekspertyzę wodomierza wykonuje urzędnik Urzędu Miar na udostępnionych, przez nasz Zakład, urządzeniach wraz z oddelegowanym i przeszkolonym do tego celu pracownikiem punktu legalizacyjnego. Podczas ekspertyzy urzędowej podlegają sprawdzeniu właściwości metrologiczne wodomierza. Wyniki uzyskane podczas tego badania zamieszczane są na świadectwie wystawianym przez Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie, wydział zamiejscowy Zielona Góra. Wodomierz w stanie nienaruszonym zwracany jest Klientowi.
Polecamy wykonanie ekspertyzy urzędowej jeżeli wodomierz miałby posłużyć jako materiał dowodowy w postępowaniu spornym.

Poznaj ceny naszych usług

Podane ceny, są cenami orientacyjnymi. Istnieje możliwość wynegocjowania cen indywidualnych, w zależności od zlecenia.

Sprawdzenie i legalizacja wodomierzy

Usługa sprawdzenia i legalizacji jest stosowana do wodomierzy nie używanych w sieci wodociągowej, nowych oraz przez nas regenerowanych. Wodomierze przedstawione do sprawdzenia i legalizacji muszą spełniać wymogi sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2008 roku i jest wykonywane przez urzędnika z Urzędu Miar

Sprawdzenie metrologiczne

z załączonym zaświadczeniem wydanym przez Zakład Regeneracji Wodomierzy

Sprawdzenie metrologiczne pozwala na sprawdzenie właściwości metrologicznych wodomierze przy trzech przepływach. Zalecamy wykonanie sprawdzenie metrologiczne jeżeli pojawią się wątpliwości co do wskazań wodomierza.

KONTAKT Z NAMI

1 + 11 =

Zakład Regeneracji Wodomierzy

ul. Zachodnia 23
66-200 Świebodzin
E-mail: biuro@zrw.com.pl